Republic of COTE D'IVOIRE

White-cheeked Turaco
Tauraco leucotis